Tekmovalni program

TEKMOVALNI PROGRAM

Naš tekmovalni program je usmerjen v kakovostni trening, kjer dekleta nadgrajujejo svojo fizično zmogljivost in na podlagi te širijo znanje ritmične gimnastike. Treningi imajo višjo zahtevno raven, so nadgradnja rekreacije. Od vadečih deklet se pričakuje večja odgovornost do dela in vadbe ter entuziazem do ritmične gimnastike. Zaradi cilja – tekmovanja, je vadba usmerjena v tekmovalne koreografije.

Tekmovanja potekajo v petih kategorijah glede na starost deklet; mlajše deklice, deklice, kadetinje, mladinke in članice. V višjih kategorijah imajo ritmičarke možnost tekmovati tudi v parih in trojicah ali individualno (posamično). S prehodi v višje kategorije se stopnjuje tudi znanje in težavnost vadbe.  

Tekmovalke pri nas se razvijajo v zdrave športnice. Naš glavni namen je dekleta popeljati do kraljeve discipline – postati članica. Za dosego tega cilja se trudimo, da dekletom kljub tekmovalnosti razvijamo interes, upoštevamo njihovo individualnost in gradimo zdrav odnos do telesa in sebe. Med vadečimi in trenerji je enakovredna vez in želja po dobrih odnosih. Dobri odnosi nas popeljejo do prijetne vadbe in visokih ciljev.

ŠPIČKA  tekmovalni program vadečim:

  • Pomaga poiskati lasten motiv in interes za vztrajnost pri vadbi.
  • Vodimo jih do izpolnitve njihovih športnih ciljev.
  • Telesno in duševno vadeče  pripravljamo na športne izzive.
  • Kljub tekmovanjem usmerjamo vsebino vadbe v znanje, namesto samo v rezultat.
Vadba 2 – 3 krat na teden

Lokacija vadbe: Ljubljana, Ig, Grosuplje, Rakek in Ribnica