Rekreativni program

REKREATIVNI PROGRAM

1. ZDRAVA VADBA – ZAČETNA IN NADALJEVALNA

Vadba 1 – 2 krat na teden

Rekreativna vadba ali rekreacija obnavlja duh in telo. Motiv rekreacijske vadbe je užitek v gibanju in razvijanje socialnega kroga preko športa.

Cilj rekreativne vadbe v našem klubu je raznolika vadba. Raznovrstno ogrevanje, ki temelji na vajah za gibljivost. Učenje ritmičnih prvin in rokovanj z vsemi ritmičnimi rekviziti. Gibanje ob glasbi, s telesom in rekvizitom, katerega s pridobljenim znanjem povezujemo v ritmične koreografije. Preko igre izvajamo vaje za moč in vzdržljivost. S skupinskim delom gojimo pripadnost in občutek sprejetosti.

Rekreativna vadba se preko nastopov stopnjuje do nivoja rekreativnih tekmovanj, kjer dekleta svoje znanje, ustvarjalnost in skupinski duh prikazujejo z zanimivimi skupinskimi vajami oziroma koreografijami.

2. ZDRAVA ZABAVA – PRIPRAVLJALNICA

Vadba 1 krat na teden

Ritmična pripravljalnica po osnovnih šolah znotraj mestne občine Ljubljana ponujajo spoznavanje ritmične gimnastike v bazični obliki. Delujejo samo na podlagi sofinanciranja občine in so del letnega programa športa MOL. Njihov namen je popularizacija športa in povabilo otroka v svet ritmične gimnastike. Vadba deklicam ponuja spoznavanje najbolj osnovnih prvin ritmične gimnastike. Dekleta se učijo lepe ritmične drže, hoje, in telesnega gibanja. Na vadbi se igrajo tudi zanimive timske igre z ritmičnimi rekviziti. Cilj vadbe je športni in socialni prosti čas v duhu ritmične gimnastike. Omogoča dobro podlago za prehod v začetne oblike rekreativne ali tekmovalne vadbe.