Kaj je ritmična gimnastika?

KAJ JE RITMIČNA GIMNASTIKA?

Na vprašanje o tem, kaj ritmična gimnastika je, ne moremo odgovoriti ne da bi se zaustavili na vprašanju kaj je lepota gibanja. Ritmična gimnastika je panoga, kjer je vse podrejeno pojmu lepega. Težnja po lepem je skozi zgodovino spodbujala pojav športnih zvrsti, ki jih danes uvrščamo med estetske športe, kamor še posebno sodi ritmična gimnastika. Zato lahko ritmično gimnastiko na kratko opredelimo kot eleganco gibanja, ki združuje prvine baleta, akrobatike, plesa in rokovanja z različnimi rekviziti (kolebnico, obročem, žogo, kiji in trakom). Vsekakor je ta mlad  ženski šport povezan tudi z umetnostjo, saj gre za graciozno izražanje preko glasbe in gibanja.  Gibanje deklet, tekmovalni dresi, paleta raznovrstnih barv, izborna glasba, vse se združi v celoto, ki v človeku vzbuja estetski čut.

Kakor vsak šport, tudi ritmična gimnastika razvija pri posamezniku kulturo gibanja. Z ritmiko pri dekletih razvijamo vse gibalne sposobnosti. Posebna značilnost tega športa je ta, da v veliki meri razvija gibljivost, ki pripomore tudi k razteznosti mišic in s tem pripomore k lepo oblikovanemu telesu. Poleg naštetega pa razvija tudi koordinacijo telesa v prostoru, v povezavi s športnim rekvizitom in vsestranske motorične sposobnosti. Gibanje po glasbi razvija tudi ustvarjalnost in smisel za inovativnost.

Rekviziti, ki se uporabljajo v ritmični gimnastiki

  • Kolebnica
  • Obroč
  • Trak
  • Kij
  • Žoga

OTROK V ŠPORTU

Vemo, da se otroci razlikujejo po gibalnih sposobnostih, zato želimo z ritmično gimnastiko celostno vplivati na razvoj mladega dekleta. Šport  želimo približati na način, ki bi osebo spremljal skozi vsa življenjska obdobja.  Tako športna vzgoja vpliva na gibalni, intelektualni in psiho-socialni razvoj.  Otrok skozi leta vadbe pridobi vztrajnost, saj se nauči postavljati cilje, ki jih želi doseči. Teamsko delo, ki pri rekreativni ritmični gimnastiki prav tako izstopa, pomaga pri vzpostavljanju socialnega stika, spodbujanje k medsebojnemu sodelovanju, sprejemanju odgovornosti in k grajenju neprecenljivih prijateljskih vezi. Vse opisano, s potrjevanjem in samoaktualizacijo s športom, izgrajuje otrokovo samozavest.

Danes nas razvoj usmerja k materialni dobrinam, zato ne smemo pozabiti tudi na svoj duhovni in telesni razvoj. Vpliv tega je čutiti tudi v šolskih klopeh, saj otrokom primanjkuje gibanja in gibalnega izražanja. Vse te posledice se poznajo na zdravju mladine, slabi drži, okvari gibal … Zato je še toliko bolj pomembno, da otrokom približamo šport, zato naša vadba poteka v duhu sprošče nosti.